Công ty STID mới được cấp thêm chứng chỉ L1 (Android) từ liên minh FIDO

by
certificateuafclient-authen-2


Liên minh FIDO vừa thông báo có thêm 9 doanh nghiệp đạt được chứng nhận FIDO, bao gồm: Acceptto, AirCUVE, Fishbag Technology, Gemalto, Jazz Networks, và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh (STID).

Với các chứng nhận vừa được cấp này, đã tiếp tục chứng tỏ được đà phát triển mạnh mẽ các tiêu chuẩn chung của Liên minh FIDO. Cũng vào thời gian này năm trước đó, Liên minh FIDO đã cấp được 360 chứng nhận, nhưng ở thời điểm hiện tại, con số đó đã là 465 chứng nhận.

Trong bản công bố về các chứng nhận, Liên minh đã khẳng định rằng “rất nhiều công ty đang đánh giá cao chương trình cấp giấy chứng nhận mới của Liên minh FIDO”, một chương trình cấp chứng nhận mở rộng đã được công bố vào tháng 3 vừa qua. Với hai cấp độ:

  • FIDO L1: đánh giá về mức độ đáp ứng với tiêu chuẩn FIDO, phải vượt qua được các bài kiểm tra về mức độ bảo mật cao nhất.
  • FIDO L2: phải đưa ra một giải pháp về việc sử dụng môi trường thực thi đáng tin cậy hoặc các thành phần bảo mật để bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như dữ liệu sinh trắc học.

Xem thêm …

Share