cybermobile

Giải pháp di động bao gồm các ứng dụng được phát triển trên mobile (Android và iOS).

CyberID

CyberID là hệ thống công nghệ theo tiêu chuẩn FIDO UAF để xác thực/định danh người dùng và được tích hợp với Core Banking ứng dụng cho hệ thống Internet/Mobile Banking hiện hành của các ngân hàng hoặc cho các website thương mại điện tử, công ty chứng khoán… cần đến sự xác thực người dùng cuối. CyberID bao gồm phần xác thực và ký số trên di động (CyberID Client) và phần CyberID Service tích hợp tại Core Server của ngân hàng.

CyberID đáp ứng yêu cầu “Giao dịch loại D” theo QĐ/630-NHNN về việc xác thực và ký giao dịch bằng thiết bị U2F/UAF và bằng chứng thư số.

CyberID đã được cấp chứng chỉ bảo mật của liên minh FIDO, có sự tham gia của các tổ chức công nghệ hàng đầu thế giới cả về phần mềm, phần cứng lẫn ứng dụng như Google, Microsoft, Intel, ARM, Samsung, Qualcomm, LG, NXP, Facebook, Twitter, Paypal, Visa Card, Master Card, Bank of America….

Xem chi tiết Demo Mobile Banking Demo Internet Banking

Cyber Security

Cyber Security hỗ trợ người dùng:

  • Mã hoá tài liệu.
  • Giải mã tài liệu.
  • Quản lý thông tin chứng thư số (CTS) người dùng.
  • Gửi e-mail các tài liệu đã được mã hoá và giải mã.
  • Quy trình sử dụng: Đăng ký CTS → Chia sẻ khóa → Mã hóa và gởi tập tinNhận và gởi tập tin.

Demo CyberSecMobile Demo CyberSecPC

Cyber FiPI

Cyber FiPi là một phần mềm kết hợp giữa công nghệ xác thực nhanh FIDO và hạ tầng khoá công khai PKI. Ứng dụng dùng để hỗ trợ người dùng:

  • Ký hoá đơn theo chuẩn của Tổng cục thuế.
  • Ký tài liệu (pdf, office).
  • Quản lý thông tin chứng thư số người dùng.