THIẾT BỊ KÝ SỐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh (STID) tự hào là một trong những đơn vị đứng đầu về cung cấp thiết bị ký số – PKI.

Sản phẩm cung cấp của chúng tôi bao gồm:


Cyber Token

Cyber Token là một chip thế hệ mới dựa trên thẻ thông minh

Chi tiết


eToken 5110

SafeNet eToken 5110 cung cấp tính năng xác thực hai yếu tố để truy cập từ xa và mạng an toàn

Chi tiết


Cyber HSM

Hardware Security Modules (HSM) là thiết bị bảo mật chuyên cung cấp nơi lưu trữ cặp khóa của chứng thư số

Chi tiết