GIỚI THIỆU

Số hóa tài liệu, hồ sơ lưu trữ trong nhiều lĩnh vực.

Chuyển đổi hệ thống tài liệu, hồ sơ lưu trữ dưới dạng văn bản giấy cồng kềnh sang dữ liệu số lưu trữ theo file, quản lý và truy xuất thông qua máy tính, điện thoại,…

MỤC TIÊU

Tài liệu sau khi qua xử lý sẽ đáp ứng được các yêu cầu:

  • Giúp xử lý văn bản điện tử: tài liệu sau số hóa có thể chỉnh lý dễ dàng.
  • Hỗ trợ trong việc tìm kiếm, truy xuất dữ liệu: chia sẻ tài liệu đơn giản, trích xuất thông tin dễ dàng.
  •  Di chuyển dữ liệu dễ dàng: tạo điều kiện dễ dàng trong việc di chuyển, nâng cấp dữ liệu, hoặc thay đổi phần mềm.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho lưu trữ, tiết kiệm không gian lưu trữ.
  • Nâng cao hiệu quả công việc: tài liệu sau xử lý giúp người dùng tiết kiệm được thời gian xử lý, tìm kiếm thông tin nhờ đó có thời gian làm những công việc khác.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI